Menu Sluiten

Veelgestelde vragen

Algemeen

Hoe worden de muren afgewerkt?
De wanden worden behangklaar opgeleverd. Dit betekent dat je vóór het behangen of stucen van de wanden deze met voorstrijk moet voorbehandelen. Je mag de binnenkant van de woning naar jouw eigen smaak inrichten. Houd er wel rekening mee dat wanneer je ooit besluit de woning te verlaten, je deze in de oorspronkelijke staat moet terugbrengen. Het is niet toegestaan om te boren in tegelwerk en vloeren.
Let op: Bij nieuwbouw komen altijd zogenaamde krimpscheuren voor. Dit is niet te voorkomen en de scheurtjes kunnen zelfs pas na maanden nog in de woning optreden en zichtbaar worden. Het eventueel “wegwerken” hiervan is aan de huurder.
Is er een aparte berging of box bij de woning?

Nee,  alleen de woningen met een huurprijs vanaf Euro 1420 hebben een inpandige berging in de kelder  (totaal 11 per blok).

Kan ik de indeling van de woning zelf wijzigen?
Nee, dat is niet toegestaan.
Mag er een laminaatvloer gelegd worden?
Laminaat is toegestaan, mits er een juiste ondervloer voor vloerverwarming wordt toegepast. Je dient rekening te houden met een ondervloer welke een geluidsreductie van 10 dB of hoger heeft en de vloer dient zwevend te worden gelegd. Het is verboden om een gietvloer of plavuizen aan te brengen in de huurwoning.
Waar bevindt zich de wasmachineaansluiting?
De wasmachineaansluiting bevindt zich in de appartementen in een aparte berging.
Hoe wordt de keuken opgeleverd?
Alle woningen zijn voorzien van een hoogwaardige keuken met inbouwapparatuur. De opstelling van je keuken is afhankelijk van het type woning dat je kiest.
Hoe wordt de badkamer opgeleverd?
Alle woningen worden opgeleverd met een moderne badkamer (douche en wastafel).
Kan ik zelf een badkamer of keuken uitkiezen?
Nee, alle woningen worden opgeleverd met een mooie, moderne badkamer en een keuken. De keuken- en badkameropstelling is terug te zien in de plattegronden.
Is er een (model)woning te bezichtigen?
Het is voorlopig niet mogelijk om de woning te bezichtigen, omdat de woningen op dit moment in aanbouw zijn. Wij benadrukken dat je de woning accepteert en het huurcontract tekent vanaf de plattegrond. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de foto, plattegrond en advertentie.
Wanneer worden de woningen opgeleverd?
Volgens de huidige planning worden de woningen naar verwachting april/mei 2020 opgeleverd. De definitieve ingangsdatum zal tijdig, doch uiterlijk vier weken van te voren, aan de huurder bekend gemaakt worden.
Waar kan ik mijn documenten naar toesturen?
Je kunt de documenten uploaden via je eigen digitale account. Maak veilige kopieën van je documenten.
 • Schrijf op de kopie dat het een kopie is en vermeld de datum
 • Schrijf op de kopie “Ten behoeve van huurwoning Cubes”
 • Haal het BSN-nummer op documenten door (niet het paspoortnummer)
Let op: zorg dat de grootte van je bestanden niet groter is dan in totaal 32 MB. Dit is het maximum wat je kan uploaden. Indien het niet mogelijk is dan kun je de documenten in één PDF naar ons toe mailen.
Wat is een verhuurders- of hypotheekhoudersverklaring?
In een (schriftelijke) verhuurders- of hypotheekhoudersverklaring geeft jouw vorige verhuurder of hypotheekverstrekker aan of je betalingsachterstand hebt gehad en of er andere zaken zijn die niet gewenst waren. Denk hierbij aan onderverhuur, geluidsoverlast of oneigenlijk gebruik van de woning.
Hoe scherm ik mijn ID af?
Het legitimatiebewijs dient afgeschermd te worden. Niet afgeschermde legitimatiebewijzen kunnen wij niet accepteren. Dit doe je op de volgende manier:
Installeer de KopieID app. van de Rijksoverheid.nl
Met deze app maak je een veilige kopie van je identiteitsbewijs. Indien je geen app kunt of wilt downloaden, kun je ook onderstaande acties ondernemen;
 • Scan je paspoort/ID in.
 • Schrijf op de kopie dat het een kopie is.
 • Schrijf op de kopie voor wie of welk product de kopie is.
 • Schrijf op de kopie de datum waarop je de kopie afgeeft.
 • Streep je Burgerservicenummer door in het document (onleesbaar).
Je BSN nummer komt 2 keer voor op je paspoort, ook in de strook nummers onderaan. Gebruik je Windows, dan kun je dat makkelijk doen met een programma als Paint. Voor Mac-gebruikers is er bijvoorbeeld Paintbrush. Knutsel je liever op papier, maak dan op een kopieerapparaat een kopie van je paspoort, schrijf de naam van het ontvangende bedrijf erop plus de datum, streep met een zwarte stift je BSN door, scan de kopie in. Dit geldt overigens ook voor de andere documenten, zoals loonstrook, inkomensverklaring, accountantsrapporten etc. Je hebt nu een veilige kopie die je kan uploaden in je online profiel.
Welke documenten moet ik aanleveren nadat ik ben ingeloot voor een woning?

Standaard documenten

 • Kopie geldig legitimatiebewijs van aanvrager en eventuele overige aanvrager (geen rijbewijs)
 • Uittreksel bevolkingsregister
 • Verklaring verhuurder/beheerder/eigenaar/hypotheekhouder van huidige woning met bevestiging van goed betalingsgedrag
 • Indien je een koopwoning hebt vragen we aanvullend om een jaaropgave hypotheek en een verkoopdocument van de huidige woning (indien van toepassing)
 • In geval van scheiding: echtscheidingsconvenant

Loondienst

 • Werkgeversverklaring(en)
 • Kopie 3 recente opvolgende salarisstroken van aanvrager (en partner)
 • Kopie 3 salarisstortingen corresponderend met de salarisstroken
 • Kopie bankpas

Voor zzp –er, zelfstandig ondernemers, directeur/aandeelhouders bovendien

 • Bewijs van inschrijving Kamer van Koophandel
 • Recente accountantsverklaring met balans en winst/verliesrekening over het afgelopen 2 jaar
 • Een inschatting, door een accountant opgesteld, van het verwachte resultaat van het komende boekjaar
 • Kopie meest recente aanslag Inkomstenbelasting
 • Kopie bankafschrift zakelijke rekening (niet ouder dan 1 maand)

Wanneer het inkomen voortkomt uit een onderneming zal altijd een waarborgsom van 3 maanden de huurprijs gehanteerd worden.

Voor gepensioneerden

 • Beschikking/Specificatie/Kopie laatste jaaropgave AOW en eventueel aanvullend pensioen
 • Laatste storting AOW en eventueel aanvullend pensioen
Kunnen familieleden garant staan?
Nee, het is alleen mogelijk om te huren met voldoende inkomen volgens de inkomenseis, waarbij maximaal 2 inkomens tot een gemeenschappelijk inkomen gezien mogen worden. Er worden geen garantstellingen door derden (bijvoorbeeld ouders) geaccepteerd.
Kan ik een woning delen met een vriend/collega?
Het is niet toegestaan om de woningen te huren als woningdelers. Er wordt
uitsluitend verhuurd aan alleenstaanden, samenwonende partners en gezinnen.
Wanneer is een waarborgsom van toepassing?
Een waarborgsom van één maand is standaard, een waarborgsom van drie maanden
wordt gevraagd indien aspirant huurder:
 • een inkomen geniet als zelfstandig ondernemer;
 • niet voldoet aan de inkomenseis zoals gesteld door verhuurder (inschrijvingen met een afwijking van meer dan 10% op de inkomensnorm kunnen niet worden geaccepteerd);
 • de inkomensnorm (deels) haalt op basis van het aangetoonde eigen vermogen;
 • uit het buitenland komt en een credit check niet mogelijk is;
 • een arbeidsovereenkomst heeeft voor een bepaalde tijd;
 • nog in zijn/haar proeftijd zit van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
Wat zijn de huurvoorwaarden om te mogen huren?
Inkomensnorm
Om in aanmerking te komen voor een Cubes woning toetsen wij je inkomen en stellen daarbij de volgende eisen:
 • een bruto jaarinkomen als eenverdiener van minimaal 3,5 keer de jaarhuur;
 • een gezamenlijk bruto jaarinkomen als tweeverdieners van minimaal 4,5 keer de jaarhuur.
Gepensioneerde
Indien u gepensioneerd bent, kunt u dit aantonen door middel van jaaropgaves. De inkomensnorm voor gepensioneerden is gelijk aan die van aspirant-huurders met een inkomen uit arbeid.
Zelfstandig ondernemer / uitzendkracht
Voor zelfstandigen en uitzendkrachten gelden andere inkomensberekeningen en/of aanvullende voorwaarden. Deze worden individueel geval bekeken. Zelfstandig ondernemers dienen ons te kunnen voorzien van een recente winst- of verliesrekening van minimaal één volledig boekjaar.
Aanvullende voorwaarden
Je mag geen betalingsachterstand hebben bij je huidige verhuurder of hypotheekverstrekker. Inkomsten moet worden aangetoond door bijvoorbeeld recente salarisstroken, werkgeversverklaring of accountantsverklaring, dan wel de inkomstenbelasting van de belastingdienst.
Bij twijfel of je wel aan de bovenstaande voorwaarden voldoet, zal je individuele situatie bekeken worden en is het mogelijk dat er aanvullende voorwaarden worden gesteld. Je kunt hiervoor rekening houden met bijvoorbeeld een waarborgsom of bankgarantie. De hoogte van de waarborgsom wordt per individueel geval vastgesteld. Dat kan maximaal tot 3x de kale maandhuur incl. servicekosten zijn.
Helaas komt niet iedereen in aanmerking voor een huurwoning. De verhuurmakelaar/beheerder behoudt zich het recht voor om een aspirant huurder zonder opgaaf van reden af te wijzen op basis van de aangeleverde gegevens.
Eigen vermogen
Wanneer je beschikt over eigen vermogen op een Nederlandse bankrekening, dan kun je 10 procent van het eigen vermogen bij je bruto jaarinkomen optellen. Je dient het eigen vermogen bij ons aan te tonen door middel van bijvoorbeeld kopie
bankafschrift.
Valsheid in geschrifte
Wanneer een aspirant huurder vervalste documenten aanlevert om in aanmerking te komen voor een huurwoning, is MVGM Wonen genoodzaakt om aangifte te doen bij de politie wegens Valsheid in geschrifte (art. 225 van het Strafrecht). De aspirante huurder komt vanzelfsprekend niet meer in aanmerking voor huurwoning via MVGM Wonen. bankgarantie. De hoogte van de waarborgsom wordt per individueel geval vastgesteld. Dat kan maximaal tot 3x de kale maandhuur incl. servicekosten zijn.
Wat zijn de maandelijkse energiekosten?
Naast de huurprijs en servicekosten moet je rekening houden met een aantal andere vaste lasten. Je individuele kosten voor energie zijn afhankelijk van je verbruik. Je kunt bij een leverancier een schatting van de kosten opvragen op basis van het aantal vertrekken, meters en het aantal bewoners in je woning. Verder betaal je als huurder belastingen; waterschapsbelasting en afvalstoffenheffing, etc. De exacte kosten kun je terugvinden op de website van de Gemeente Amsterdam.
Waarvoor betaal ik servicekosten?
Kosten voor onderhoud en instandhouding van gemeenschappelijke ruimtes. Bijvoorbeeld het schoonhouden van de algemene ruimtes, vervangen van verlichting en de elektrakosten van de verlichting en liften. Deze kosten worden betaald van de servicekosten.
Zijn er nog andere kosten dan de huurprijs, bijvoorbeeld servicekosten?
Ja, naast de huurprijs van het appartement zal je bovenop de maandelijkse kale huur
maandelijks een voorschot servicekosten betalen van naar verwachting € 70,00 per
maand. Je ontvangt hier elk jaar een afrekening van.
Kan ik een parkeerplaats huren of een parkeervergunning aanvragen?
Het is mogelijk om een parkeerplaats in de parkeergarage te huren, de huurprijs hiervan bedraagt € 150,00 per maand. De gemeente Amsterdam geeft geen parkeervergunningen af doordat er parkeermogelijkheden zijn in het gebouw zelf.
Wat is de minimale huurtermijn?
Je huurt het appartement voor minimaal 12 maanden. Daarna is de huurovereenkomst te beëindigen per de eerste van de volgende maand + 1 maand. Een voorbeeld: je geeft op 19 september aan dat je de huur wilt opzeggen, dan eindigt je huurovereenkomst op 1 november.
Wanneer hoor ik of ik de woning toegewezen krijg?
Wanneer wij het gehele dossier van je hebben ontvangen kunnen wij een woning
toewijzen.
Hoe worden de woningen toegewezen?
Aan de hand van de inkomenseis, woningvoorkeuren, beschikbaarheid, volledigheid van je dossier en finale credit check worden de woningen toegewezen aan de best passende kandidaat. Bij gelijkwaardige kandidaten voor een woning, gaan wij een lotingsysteem toepassen. Daarnaast krijgen huurders met een zogenaamd “sleutelberoep” (zoals onderwijzers, politieagenten en zorgverleners) voorrang in de toewijzing.
Huurvoorwaarden?
Om in aanmerking te komen voor dit nieuwbouwproject dient je bruto jaarinkomen als eenverdiener minimaal de 3,5 keer de jaarhuur te zijn, bij tweeverdieners is dit 4,5 keer. Hierbij wordt uit gegaan van je inkomensverklaring (IB60) over 2018. Houdt er rekening mee dat deze inkomenseis een harde vereiste is.
Wanneer kom je in aanmerking voor een woning?
Om in aanmerking te komen voor een woning in Cubes dien je te voldoen aan de
inkomensnorm. Vervolgens start je je digitale inschrijving door te klikken op de
button “Nu inschrijven”. Let op: één inschrijving is voldoende. Ook als je samen met
een partner wilt huren: je kunt je partner later in het proces toevoegen.
Hoe kan ik mij inschrijven voor een woning?
Het inschrijven kan alléén online via deze website.
Let op: naast het inschrijfformulier zijn ook nog diverse andere documenten nodig. Je
kunt deze documenten uploaden tijdens je inschrijving.
Moet ik inschrijfkosten betalen?
Je hoeft geen inschrijfkosten te betalen en er zijn geen bemiddelingskosten.
Wanneer start de verhuur?
De verhuur start 15 november 2019. Via het overzicht op deze website krijg je een
plattegrond van het nieuwbouwproject te zien met alle beschikbare woningen en
gegevens als oppervlakte, indeling en plattegrond. Vanaf de start van de verhuur zal
de inschrijving twee weken open zijn, waarna de woningen zullen worden
toegewezen aan de ingeschreven kandidaten.